Verouudistus saattaa estää verotuen väkivaltaisten pelien kehittäjiltä

Yhdysvalloissa esitetty verouudistus veisi toteutuessaan verotuen väkivaltaisia pelejä kehittäviltä yrityksiltä.

27.2.2014 09:45

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneessa esitetty verouudistus saattaa toteutuessaan aiheuttaa ongelmia väkivaltaisia videopelejä kehittäville studioille.

Edustajainhuoneen verotuksen uudistusta hallinnoivan komitean esittämä vuoden 2014 verouudistus pyrkii parantamaan Yhdysvalloissa toimivien yritysten kilpailuasemaa pysyvän tutkimus- ja kehityskuluihin liittyvän veroedun avulla. Esityksessä kuitenkin todetaan, että tavoitteena on estää väkivaltaisten videopelien kehittäjiä saamasta verohyötyä tutkimus- ja kehityskuluistaan. Esitys ei varsinaisesti tarjoa selitystä väkivaltaisten videopelien kehittäjien sorsinnalle, mutta kehittäjiä koskeva rajoitus esitetään samassa listassa, jossa mainitaan mm. laittomista liiketoiminnoista aiheutuneiden kulujen vähennysten estämisestä.

Esitys ei toteutuessaan poistaisi peliyritysten saamia nykyisiä etuja, mutta estäisi niitä hakemasta verovähennyksiä tutkimus- ja kehityskuluistaan. Toistaiseksi esitetty uudistus on yhä keskusteluasteella Yhdysvaltain edustajainhuoneessa.

Lähde: Washington Examiner

Lisää luettavaa