Tutkimus: Verkkopelejä pelaavat oppilaat menestyvät paremmin koulussa

Australialaistutkimuksen mukaan verkkopelejä pelaavat oppilaat pärjäsivät keskivertoa paremmin koulussa.

9.8.2016 05:00

Verkkopelejä pelaavat oppilaat näyttäisivät pärjäävän koulussa keskivertoa paremmin, australialaistutkimus kertoo.

Tutkimuksessa analysoitiin 12 000 15-vuotiaan nuoren Internetin käyttöä ja koulutaitoja mittaavan PISA-tutkimuksen tuloksia. Tulosten mukaan lähes päivittäin verkkopelejä pelanneet oppilaat suoriutuivat matematiikassa ja lukemisessa 15 pistettä keskiarvoa paremmin ja luonnontieteissä 17 pistettä keskiarvoa paremmin. Analyysi ei välttämättä kerro verkkopelien pelaamisen parantavan koulumenestystä, vaan tulokset voi selittää myös paremmin pärjäävien oppilaiden kiinnostus verkkopelaamista kohtaan.

Sosiaalisen median käyttö sen sijaan korreloi negatiivisesti koulumenestyksen kanssa. Sosiaalisen median käyttäjät saivat keskimäärin neljä prosenttia alhaisempia PISA-tuloksia. Vaikutuksen havaittiin myös kasvavan sosiaalisen median käytön määrän kasvaessa.

International Journal of Communicationissa julkaistu tutkimus on luettavissa verkossa.

Lähde: The Guardian

Lisää luettavaa