Kaupallinen yhteistyö: Kajaanin ammattikorkeakoulun supertietokone on käynnistynyt

Datasta tekoälyyn -koulutukseen haku on ensi keväänä 20.3. - 3.4.2019.

20.2.2019 14:23

TIEDOTE

Tekoälyn tehokas soveltaminen vaatii monenlaista ja monitasoista osaamista sekä tarkoituksenmukaista infrastruktuuria kasvavan tietomäärän tallentamiseen ja prosessoimiseen. Digitalisaatiossa ja tekoälyn soveltamisessa data on keskeisessä asemassa, ja onkin sanottu, että data on uusi öljy. Sitä saadaan koko ajan lisää ja menetelmät sen käsittelemiseksi kehittyvät nopeasti.

Datalähtöisiin TKI- ja koulutustarpeisiin vastaamiseksi on Kajaanin ammattikorkeakoululle (KAMK) keväällä 2018 siirretty Tieteen tietotekniikan keskus CSC:ltä hankittu Bull-hybridijärjestelmä. Nyt käynnistetty supertietokone täydentää Euroopan mittakaavassa ainutlaatuista, opiskelijoiden ylläpitämää konesaliympäristöä. Energiatehokasta nestejäähdytysjärjestelmää hyödyntävä supertietokone vastaa suorituskyvyltään 75 pelitietokonetta ja täydellä kuormalla ajettaessa lämmöntuotoltaan 8 saunan kiuasta.

Supertietokoneen lisäksi KAMKille on syksyllä 2018 hankittu erillinen grafiikkaprosessoreista koostuva monikäyttöinen laskentaklusteri, joka soveltuu esimerkiksi peligrafiikan laskentaan ja tiedonlouhintaan (data mining). Investointi on tehty TOLKKU-hankkeessa Kainuun Liiton myöntämällä EAKR-rahoituksella. KAMKin konesalin infrastruktuurin ohella hankkeessa on nykyaikaistettu elektroniikan testauspalveluja tuottavan EMC-laboratorion (Electro Magnetic Compatibility) ja hyötypelikehitykseen erikoistuneen VR First -laboratorion laite- ja ohjelmistokantaa. Hankkeen ansiosta edellä mainittujen oppimis-, TKI- ja palveluympäristöjen laatu ja vaikuttavuus on kyetty viemään uudelle tasolle.

– Supertietokoneen, GPU-laskentaklusterin ja konesalioppimisympäristön muodostama kokonaisuus on KAMKille erittäin tärkeä, sillä se vahvistaa ja laajentaa osaamispohjaa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävässä aihepiirissä. Laitteistolla on suuri arvo myös konesalialan opiskelijoille, jotka pääsevät hyödyntämään uutta kokonaisuutta käytännön harjoitustöissä yhdessä yritysten ja kumppanien kanssa sekä saavat siten etulyöntiaseman työelämässä, kertoo koulutuspäällikkö Kimmo Nikkanen.

– CSC tekee läheistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja tukee niitä toiminnoissaan. Paikallisena toimijana myös Kajaanissa, CSC on KAMKin tärkeimpiä kumppaneita.  ”KAMKissa on intoa ja kovan tason osaamista esimerkiksi datakeskuskoulutuksessa ja pelialalla. Nyt tuleva panostus tekoälyyn ja data-analytiikkaan täydentää hienosti tätä kokonaisuutta. CSC on mielellään mukana kehittämässä näiden toimintojen ympärille rakentuvaa ekosysteemiä, sanoo CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski.

Uusi koulutus – Datasta tekoälyyn

Suurteholaskentaan soveltuvan infrastruktuurin kehittämisen rinnalla KAMK suuntaa koulutustarjontaansa datan käsittelyyn ja tekoälyratkaisuihin Datasta tekoälyyn -insinöörikoulutuksella (IAMAI).  Tieto- ja viestintätekniikan alainen Datasta tekoälyyn -koulutus (240 op) on tässä laajuudessa ensimmäinen Suomessa. Käytännönläheinenkoulutus keskittyy tekoälyratkaisujen perusosaamiseen: datan keräämiseen ja hallintaan, data-aineistojen esikäsittelyyn ja muokkaamiseen, laskentainfrastruktuurin ja datan analysointiin. Opintojen loppupuolella painotus siirtyy koneoppimisen ja tekoälyn soveltamiseen sekä datalähtöisten palveluiden kehittämiseen.

– Modernin konesaliympäristön, arvostetun Datacenter -osaamisen ja Datasta tekoälyyn -koulutuksen muodostaman kombinaation avulla KAMK kykenee lujittamaan asemaansa arvostettuna ICT-alan kouluttajana ja TKI-toimijana niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansanvälisestikin. Alkava koulutuksemme on herättänyt suurta mielenkiintoa. Tiivis yhteistyö kumppaniemme ja verkostomme kanssa tarjoaa todellisen tulevaisuusosaamisen sekä uusille opiskelijoille, että jo työelämässä oleville, toteaa rehtori Matti Sarén.

Datasta tekoälyyn koulutukseen haku on ensi keväänä 20.3- 3.4.2019. Lisätietoja koulutuksesta www.iamai.fi

Lisää luettavaa