Denuvo-suojausohjelmiston valmistaja haluaa todistaa, ettei piratisminesto-ohjelmistosta ole suorituskykyhaittaa

Irdeto värvää riippumattoman tahon arvioimaan Denuvon suorituskykyvaikutuksia.

11.7.2023 05:16

Denuvo-kopiosuojausohjelmiston valmistaja haluaa vakuuttaa pelaajat ohjelmistonsa positiivisista vaikutuksista.

Irdeto-yhtiön kehittämä Denuvo vakiinnutti viime vuosikymmenellä asemansa merkittävänä toimijana pc-pelien kopiosuojausmarkkinoilla. Vaikka Denuvoa on pidetty tehokkaana piratismia rajoittavana teknologiana, on teknologia saanut pelaajien keskuudessa negatiivisen maineen sen väitettyjen suorituskykyongelmien vuoksi. 

Irdeton operatiivinen johtaja Steeve Huin on nyt kommentoinut Denuvon suorituskykyvaikutuksia ArsTechnica-sivustolle antamassaan haastattelussa. Huinin mukaan Irdeto tarkkailee itse ohjelmiston toimivuutta, eikä teknologialla hänen mukaansa ole huomattavaa vaikutusta pelien suorituskykyyn. Huinin mukaan pelaajien tekemissä vertailuissa Denuvon todellisten suorituskykyvaikutusten vertaaminen on ongelmallista, koska pelaajat eivät usein saa käyttöönsä samaa pelin versiota Denuvolla ja ilman kopiosuojausohjelmistoa.

Huin kertoo myös tiedostavansa, ettei pelaajille riitä hänen sanansa asiasta. Tämän vuoksi Irdeto aikookin värvätä riippumattomia osapuolia Denuvon suorituskyvyn arvioimiseen. Yhtiön tarkoituksena on tarjota teknologiamedialle Denuvoa käyttävistä peleistä vastaavat versiot myös ilman kopiosuojausta, jotta nämä voisivat vahvistaa omissa testeissään Denuvon suorituskykyvaikutukset. Huin toivoo näiden riippumattomien testien olevan luotettavia myös peliyhteisölle.

Huin ei vielä paljastanut tarkempia tietoja ohjelman toiminnasta, mukana olevista peleistä tai medioista. Hänen mukaansa kyseiset testit aiotaan kuitenkin aloittaa lähikuukausien aikana.

Lähde: ArsTechnica

Lisää luettavaa