Huoli ilmaispeleistä ja mikromaksuista puhutti Euroopan komissiossa

Euroopan uniossa on isketty kiinnostuneet silmät kohti ilmaispelejä ja niiden mikromaksujen mahdollisia ongelmia kuluttajahuolien ilmaantuessa.

2.3.2014 13:45

Kuluttajien huoli ilmaispeleistä ja niissä mahdollisesti nähtävistä maksukuopista on herättänyt Euroopan komission mielenkiinnon. Euroopan unioniin lukeutuva toimielin kokosi kuluvalla viikolla yhteen muun muassa edustajia Googlelta, Applelta ja eri maiden kuluttajansuojajärjestöiltä keskustellakseen pelisäännöistä, joilla kuluttajia voitaisiin suojella esimerkiksi mahdollisilta harhaanjohtamisilta.

– Kuluttajien harhaanjohtaminen on selvästi väärä liiketoimintamalli ja se myös rikkoo EU:n kuluttajansuojasäännöstön henkeä. Euroopan komissio odottaa sovellusteollisuudelta konkreettisia vastauksia kansalaisten ja kansallisten kuluttajajärjestöjen esiin nostamiin huoliin, oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding kertoi komission tiedotteessa.

Redingin mukaan Euroopan sovellusbisneksessä piilee tällä hetkellä suurikin potentiaali, josta voisi olla apua niin työpaikkojen, talouskasvun kuin teknologian kehittymisenkin suhteen. Jotta potentiaali voitaisiin kuitenkin saavuttaa, on kuluttajien pystyttävä luottamaan uusiin markkinoilla oleviin tuotteisiin.

Huolta asian tiimoilta on esimerkiksi herättänyt se, ettei kuluttaja ole välttämä aina täysin tietoinen, milloin häneltä on saatettu veloittaa rahaa sovelluksen käytöstä. Varsinkin lasten kohdalla tämän on koettu muodostaneen tilanteita, joissa ilmaiseksi mainostettu peli onkin saattanut tulla lopulta yllättävänkin kalliiksi.

Keskusteluissaan komissio on pyrkinyt nostamaan esiin erityisesti neljä pääpointtia, joilla kuluttajien sovelluskäyttökokemuksia voitaisiin yrittää turvata. Nämä ovat:

  • ”Ilmaiseksi” mainostettujen pelien ei pitäisi johdattaa kuluttajaa harhaan todellisista kustannuksista, joita peliin liittyy.
  • Pelien ei kuulu sisältää lapsille tehtyjä suoria kehoituksia ostaa asioita pelin sisältä. Vanhempia ei pidä myöskään suostutella ostamaan pelissä asioita lapsilleen.
  • Kuluttajalle on annettava asianmukaisesti tietoja maksujärjestelyistä, eikä ostoksista tule velottaa kuluttajaa oletusasetuksena automaattisesti ilman tämän selvää suostumusta.
  • Kauppiaiden on syytä tarjota sähköpostiosoite, jolla kuluttaja voi tarpeen vaatiessa ottaa heihin yhteyttä kysymysten ja valitusten ilmaantuessa.

 

Keskustelut käytiin komission mukaan helmikuun 27. ja 28. päivä. Tiedossa ei ole, miten ne tarkalleen sujuivat.

Lähde: European Commission

Lisää luettavaa